Hodnocení stavu bazarových LP

Hodnocení použitých vinylů je vždy víceméně subjektivní. Dlouho jsme se zdráhali přistoupit na v posledních letech zavedené hodnotící škály používané na prodejnách Ebay, Amazon apod. a raději používáme slovní hodnocení. Pro úplnost a zběžnou orientaci však zavádíme i toto hodnocení. Připomínáme, že důležitým vodítkem při zjišťování stavu desek zákazníkem je jejich cena. Ta zohledňuje vždy stav desky v poměru k její sehnatelnosti na trhu.

  • NM (Near Mint = jako nové): Označení NM platí pro desku, která je jako nová, čili nejeví žádné slyšitelné známky hraní, ohrání, opotřebení atd. Obal takovéto desky je ve výborném stavu, a může mít nepatrné známky opotřebení způsobené dlouhodobým skladováním apod. V našem eshopu jsou tyto desky slovně označovány „jako nová, výborná, výtečná, skvělá, bez závad“ apod.  
  • EX (Excelent = výborný stav): Hodnocení EX platí pro desku, která byla málo hraná, není nijak poškozena a může mít optické, avšak neslyšitelné, mikroskopické škrábance od prachu. Může rovněž občas lehce poprsknout, podobně jako slabě prskne statická elektřina vybíjí-li se přes desku. Obal by měl být rovněž v téměř bezvadném stavu, může vykazovat velmi lehké, na první pohled málo viditelné známky opotřebování. Hodnocení EX se používá také v tom případě, kdy máme dojem, že označením NM bychom zboží nějakým způsobem lehce nadhodnotili. V našem eshopu mají tyto desky slovní hodnocení slovy „velmi dobrý až výborný, téměř výborný, bez závad apod.
  • EX+ jsou desky, které jsou v moc pěkném stavu, občas sice může být slyšet nějaký šelest (většinou na začátku stran), ale celkově hrají na normální pokojovou hlasitost bez rušivých zvuků.
  • EX- jsou desky, které jsou sice v pěkném stavu, ale mají např. v jedné písničce slyšitelný škrábaneček, nijak závažný, leč slyšitelný. Popř. mohou být celkově více opotřebované, ale stejnoměrně a tak si udržují slušnou přehrávací úroveň.  
  • VG (Very Good = mírně poškozený): Ve světě použitých vinylů neznamená velmi dobrý to, že deska je skutečně velmi dobrá. Tento termín je mezinárodně používaný a platný, takže nemá smyslu meditovat o jeho zavádějícím významu. Velmi dobrá deska má již slyšitelné stopy užívání. Může to být jen na začátku desky nebo naopak na jejím konci u středovek, obojí je způsobeno přehráváním na nedobrých přístrojích. Deska může také slyšitelně, ale zřídka popraskávat během hraní celé hrací doby, může být zvýšený šum apod. Některé VG desky jsou téměř hraniční se stavem EX, pak se používá značení VG++. To může např. znamenat, že jinak výborná deska má na jednom místě slyšitelné škrábnutí či nějaký flek, který několikrát zasyčí apod. Tento stupeň vykazuje stopy používání, povrchové odřeniny a velmi lehké škrábance. VG obal nese známky užívání v tom smyslu, že hrany mohou být odřené nebo s mírnými otřepy, stejně tak rohy desky, někdy je přítomen úplný či částečný prolis tvaru desky na obalu spojený s lehkým odřením, vrásky u hřbetu, lehce zažloutlý papír atd. V našem eshopu je tento stav slovně definován slovy „velmi dobrý“ s doplňujícím konkrétním vysvětlením popř. „velmi dobrý až dobrý“ apod.
  • VG+ to jsou desky, které nejsou už moc EX-, ale ještě to není ani VG. Prostě taková ta deska, která už je leckde slyšet, ale zas to není šunt a je dobré si ji koupit s výhledem, že až člověk narazí na lepší, může ji koupit místo téhle. Ale stále je dost posluchačů, kterým ani tento stav vůbec nevadí...
  • G (Good = slušný): Slušná deska jeví známky častého přehrávání, může být našedlá, povrchově viditelně poškrábaná, a je pravděpodobně dost použitá. Nicméně by měla stále hrát. Při hraní bude hrát bez přeskakování, ale s konstantním rušivým povrchovým hlukem, s opakovaným praskotem, které je způsobeno hlubokým poškrábáním. Ještě vhodná pro poslech. G - obal: Má spoustu nedostatků. Od natržených rohů či stran nebo hřbetů až po lepenkou slepená roztrhnutí, popsaný obal apod. Obrázek by však měl být stále viditelný - pokud je roztržený, je obal bezcenný. V našem eshopu jsou tyto desky velmi málo zastoupeny, pokud ano, jsou označeny jako „dobré“ nebo „slušné“, většinou s popisem stavu.