Jak nakupovat

Podmínky pro užívání obchodu

 

Pravidla nákupu

 

I. Vyhledejte požadované zboží zadáním v rámečku vyhledávače.

 

II. Zboží vložte do nákupního košíku.

 

III. Přejděte k pokladně a vyplňte osobní a expediční údaje v příslušném formuláři, pokud jste tak neučinili již při přihlašování, a objednávku potvrďte. Po úspěšném dokončení objednávky Vám VŽDY dojde potvrzující email s číslem objednávky.

 

Pozn. Osobní údaje, které zákazník poskytne, budou použity pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu. Nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího budou údaje vymazány z databáze zákazníků.

 

Způsoby doručení

 

1/ ČESKÁ POŠTA - nepoužíváme

2/ ZÁSILKOVNA

Zaplatíte kartou, přímým převodem, převodem či paypalem a dojdete si na Zásilkovnu, kterou si sami zvolíte. Bez čekání, bez fronty, s menšími poplatky a s lepší péčí o zásilky.

3/ OSOBNÍ ODBĚR

Spěcháte-li extrémně s vyzvednutím zboží, nezapomeňte nám to napsat do poznámky přímo v objednávce!!!

Osobní odběr je možný na naší základně v Praze 8 na Palmovce. Emailem Vám pošleme výzvu k odběru s časem a místem, pokud Vám nevyhovuje, dejte nám neprodleně vědět, můžeme se domluvit jinak. Nezareagujete-li, postupně Vám pošleme ještě 2 výzvy a budou-li z Vaší strany ignorovány, objednávku rušíme.

ZA OSOBNÍ ODBĚR NEPLATÍTE NIC, žádný manipulační či distribuční poplatek, nebo jiné nesmysly, jak je tomu dnes zvykem.

Platby

 

1/ PLATBA PŘEDEM

Bankovním převodem na náš účet č. 9147161002/5500. Jako specifický symbol platby uvádějte číslo objednávky, které naleznete na potvrzovacím e-mailu. Při tomto způsobu platby účtujeme při ceně zásilky do 2000,- Kč, poštovné 75,- Kč. Při ceně zásilky nad 2000,- Kč poštovné neúčtujeme!

 

---------------------------------------------------

Platby ze zahraničí

 

Za zboží zaplatíte kartou nebo paypalem.

==================================================================

Doručení

 

Jakmile je Vaše zboží k dispozici, obratem jej zasíláme na Vaši adresu. Zároveň Vám zašleme informační e-mail a ve stavu Vašeho účtu se objeví hlášení, že Vaše objednávka byla odeslána.

Reklamační řád

 

Prodejce: 	
		Oldřich Šíma	
		Novákových 21
		180 00 Praha 8
	

 1. Reklamaci můžete uplatnit


Zasláním e-mailu na adresu info@blackpointmusic.cz

  • s následým zasláním reklamovaného zboží předem způsobem na předem dohodnutou adresu.
  • Upozorňujeme že fakturační adresa není totožná s dodací adresou pro zásilky. Proto je nutné
  • před zasláním reklamační zásilky se spojit prodejcem

 

2. Každá reklamace musí obsahovat:

 

 • číslo objednávky
 • popis zjištěných závad a jejich projevů

 

3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.


 

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:
Zákon 136/2000 kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů Občanský zákoník ODDÍL ČTVRTÝ - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě

Vybraná ustanovení:

 

 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
 • Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.


 • Záruka vrácení peněz

  Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s vyjímkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal.

  Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
  vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal
  nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce pouze jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, schopno další distribuce.

 

 

 

 

 

===================================================================

Ochrana osobních dat

 

Osobní data svých zákazníků náš obchod používá výlučně pro účely, ke kterým mu je zákazníci poskytli (vyřizování objednávek, případně na žádost zákazníka k zasílání vybraných informací o naší nabídce e-mailem).

 

Osobní údaje neposkytujeme třetí straně

 

Osobní údaje v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pouze přepravci (České poště a případně kurýrní službě) sdělujeme - z pochopitelných důvodů - doručovací adresu zákazníka.

 

Přenos všech osobních údajů (jméno, adresa, přihlašovací jméno, heslo, atd.) mezi zákazníkem a obchodem na serveru www.blackpointmusic.cz probíhá přes zabezpečený kanál, šifrován protokolem SSL, a je chráněn proti případnému "odposlechu".

===================================================================

 

Upozornění: Zvolíte-li způsob doručení osobní odběr potom uhradíte zboží hotově při převzetí. Pro tuto eventualitu vyberte před dokončením objednávky způsob úhrady hotově.